Trưởng ban nội dung Media

số lượng: 1

mô tả công việc

  • Lên kế hoạch dài hạn về phát triển video trên trang
  • Phối hợp nhuần nhuyễn với tất cả các mục trên trang để cho ra nội dung kết hợp với video tốt nhất có thể
  • Lãnh đạo, tổ chức các nhân sự cấp dưới đạt được mục tiêu đề ra

Yêu cầu

  • Am hiểu độc giả kenh14.vn
  • Sắc sảo trong việc triển khai đề tài
  • Có kiến thức chuyên môn về đạo diễn, dựng phim, xây dựng kịch bản; có chuyên môn báo chí
  • Bùng nổ, sáng tạo, có khả năng tư duy những hướng đi mới cho việc phát triển video
  • Mức lương: 15 triệu VNĐ - 30 triệu VNĐ