Biên Tập Viên Du Học

số lượng: 1

mô tả công việc

  • Tổ chức các tuyến bài, phát hiện và triển khai đề tài về mảng du học và đời sống du học sinh
  • Phối hợp triển khai đề tài theo chỉ đạo của cấp trên

Yêu cầu

  • Am hiểu, có kiến thức về du học
  • Có mối quan hệ tốt, kết nối với các trung tâm tư vấn du học. Có thể tổ chức hệ thống cộng tác viên là các du học sinh tại các nước
  • Ưu tiên các ứng viên đã có kinh nghiệm làm việc tại các cơ quan - tòa soạn báo chí điện tử, am hiểu internet
  • Tổng hợp và hỗ trợ biên dịch bài từ nhiều nguồn khác nhau
  • Tổng thu nhập: 7 triệu VNĐ - 15 triệu VNĐ